سه شنبه ١٣٩٦/٥/٣١    ENدکتر علی اسدی پور

درجه علمی :دکتری

مرتبه علمی :دانشیار
                                                                                                   
   
وب سایت شخصیhttp://academicstaff.kmu.ac.ir/aliasadipour
پست الکترونیکی: aliasadipour@kmu.ac.ir

شمارهتماس034-31325001-2:

شمارهفکس :034-31325003

مشاهده رزومه  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار