۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی رفسنجان دارو

جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی رفسنجان دارو

در روز 7 اسفند 97 در جلسه شورا