۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
بازدید اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی