۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
بازدید اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی