۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده