۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده