۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در امتحانات پایان ترم الزامی است