۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
کلاس های اموزش مجازی

لینک مستقیم کلاس ها

 

برای ورود به مرکز آموزش مجازی کلیک کنید

راهنمای اسکای روم

دانشجوی گرامی لطفا فقط با  یوزر و پسورد  ذیل  وارد کلاس ها شوید برای همه ی دانشجویان یکسان است

یوزر برای اسکای روم

 

USER: st-phar

PASSWORD: st-phar

 

لینک کلاس های اسکای روم

شماره کلاس

لینک کلاس مجازی آدرس
121 کلاس 120 نفره دانشکده داروسازی - شماره 121 sr.kmu.ac.ir/ch/phar121
122 کلاس 120 نفره دانشکده داروسازی - شماره 122 sr.kmu.ac.ir/ch/phar122
111 کلاس 100 نفره دانشکده داروسازی - شماره 111 sr.kmu.ac.ir/ch/phar111
112 کلاس 100 نفره دانشکده داروسازی - شماره 112 sr.kmu.ac.ir/ch/phar112
113 کلاس 100 نفره دانشکده داروسازی - شماره 113 sr.kmu.ac.ir/ch/phar113
101 اتاق 10 نفره دانشکده داروسازی - شماره 101 sr.kmu.ac.ir/ch/phar101
102 اتاق 10 نفره دانشکده داروسازی - شماره 102 sr.kmu.ac.ir/ch/phar102
103 اتاق 10 نفره دانشکده داروسازی - شماره 103 sr.kmu.ac.ir/ch/phar103

 

دانشجوی گرامی لطفا فقط با  یوزر و پسورد  ذیل  وارد کلاس ها شوید برای همه ی دانشجویان یکسان است

 

یوزر برای سامانه adobe

 

user:  st-phar@email.com

password: 123456

 

لینک کلاس های ادوبی کانکت

دانشکده داروسازی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy
دانشکده داروسازی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy2
دانشکده داروسازی - کلاس شماره 3 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy3