۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
 

 

درخواست های الکترونیک در این بخش از سایت در دسترس می باشند
درخواست های الکترونیک
۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
درخواست های الکترونیک از این به بعد در این صفحه قابل مشاهده می باشند
درخواست های الکترونیک
کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی
کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی
۱۳۹۸ شنبه ۲۱ دي
کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی
کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
بازدید اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی
دیدار اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی جهت بررسی کارشناسی و استحکام سازی ساخ...
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
بازدید جهت بررسی و استجکام سازی ساختمان دانشکده داروسازی
دیدار  اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی جهت بررسی کارشناسی و استحکام سازی ساختمان
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
شاخص های مهم آماری دانشکده
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
شاخص های مهم آماری دانشکده
شاخص های مهم آماری دانشکده
فرم ها
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ شهريور
فرم ها
فرم ها
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ شهريور
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه