۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

 

مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده
قبولی دانشجویان در آزمون PhD
قبولی دانشجویان در آزمون PhD
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
قبولی دانشجویان در آزمون PhD
قبولی دانشجویان در آزمون PhD
بازدید اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی
دیدار اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی جهت بررسی کارشناسی و استحکام سازی ساخ...
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
بازدید جهت بررسی و استجکام سازی ساختمان دانشکده داروسازی
دیدار  اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی جهت بررسی کارشناسی و استحکام سازی ساختمان
جلسه شورای اموزشی دانشکده در مورخ 98.02.03
جلسه شورای اموزشی دانشکده در مورخ 98.02.03
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
جلسه شورای اموزشی دانشکده در مورخ 98.02.03
جلسه شورای اموزشی دانشکده در مورخ 98.02.03
جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی ...
جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی رفسنجان دارو
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی رفسنجان دارو در روز 7 اسفند 97 در جلسه شورا
جلسه هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان با مدیر عامل و هیات موسس کارخانه داروسازی رفسنجان دارو
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
مراسم دانشجویان جدیدالورود
مراسم دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
مراسم دانشجویان جدیدالورود در دانشکده داروسازی کرمان
مراسم دانشجویان جدیدالورود
شاخص های مهم آماری دانشکده
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
شاخص های مهم آماری دانشکده
شاخص های مهم آماری دانشکده
خبرهای داروسازی
پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت سال تحصیلی جدید
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ شهريور
خبر
پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت سال تحصیلی جدید