۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
"ارائه درس یک واحدی ایمنی و ترافیک به صورت اختیاری"
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد
ابلاغ مصوبه هفتادو هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ99/8/18 در خصوص "ارائه درس یک واحدی ایمنی و ترافیک به صورت اختیاری جهت دانشجویان کلیه مقاطع رشته های علوم پزشکی "
"ارائه درس یک واحدی ایمنی و ترافیک به صورت اختیاری"
قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر (ترم تابستان 1400)
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد
قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر
قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر (ترم تابستان 1400)
فراخوان ترم تابستان 1400 دانشگاه مجازی
فراخوان ترم تابستان 1400 دانشگاه مجازی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد
فراخوان ترم تابستان 1400 دانشگاه مجازی
فراخوان ترم تابستان 1400 دانشگاه مجازی
قابل توجه دانشجویان داروسازی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد
قابل توجه دانشجویان داروسازی که 140 واحد گذرانده اند
قابل توجه دانشجویان داروسازی
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان محترم
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان (ارزشیابی اساتید)
قابل توجه دانشجویان (ارزشیابی اساتید)
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان (ارزشیابی اساتید)
قابل توجه دانشجویان (ارزشیابی اساتید)
ثبت نام ترم تابستان دانشگاه مجازی جهت درس طب ایرانی و مکمل
ثبت نام ترم تابستان دانشگاه مجازی جهت درس طب ایرانی و مکمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۷ ارديبهشت
ثبت نام ترم تابستان دانشگاه مجازی جهت درس طب ایرانی و مکمل
ثبت نام ترم تابستان دانشگاه  مجازی جهت درس طب ایرانی و مکمل
اطلاعیه مجدد در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت
اطلاعیه مجدد در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
اطلاعیه مجدد در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
فعال شدن سامانه ثبت نام میهمانی و انتقال
فعال شدن سامانه ثبت نام میهمانی و انتقال
۱۴۰۰ شنبه ۴ ارديبهشت
فعال شدن سامانه ثبت نام میهمانی و انتقال
فعال شدن سامانه ثبت نام میهمانی و انتقال
اطلاعیه حذف تکدرس
حذف تکدرس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
حذف تکدرس
حذف تکدرس