۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
برگزاری وبینارهای آموزشی
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
بنیاد نخبگان استان کرمان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
بنیاد نخبگان استان کرمان در نظر دارد در جهت پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی، تسهیلات ویژه‌ای از قبیل راتبة دانشجویی، اعتبار آموزش یاری، اعتبار همکاری علمی- اجرایی، اعتبارف...
بنیاد نخبگان استان کرمان