۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

دکتر باقر امیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار 

 

وب سایت شخصی

http://isid.research.ac.ir/Bagher_Amirheidari

پست الکترونیکی

b_amirheidari@kmu.ac.ir
 
 

شماره تماس

۰۳۴-۳۱۳۲۵۰۰۱-۲

شماره فکس

۰۳۴-۳۱۳۲۵۰۰۳

شماره پیامک

10008315