۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

دکتر پیام خزائلی


درجه علمی   Ph.D

مرتبه علمی استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 وب سایت شخصیhttp://academicstaff.kmu.ac.ir/pkhazaeli

پست الکترونیکی pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره تماس 31325240-034

شماره فکس :