۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن


دکتر مجتبی شکیبایی
 

درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی: بیوتکنولوژی

 وب سایت شخصی: http://mshakibaei.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی:  shakiba@kmu.ac.ir

شماره تماس : 31325253-034

شماره فکس:

مشاهده رزومه یا cv