۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

دکتر علی ماندگاری

درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : سم شناسی و فارماکولوژی

 وب سایت شخصی: http://mandegari.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره تماس :31325011-034

شماره فکس:

مشاهده رزومه یا cv