۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداددکتر محمدحسن مصحفی

درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : فارماسیوتیکس

 وب سایت شخصی: : http://moshafi.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی:  :  moshafi14@kmu.ac.ir     ,    moshafi14@yahoo.com

شماره تماس :31325018-034

شماره فکس:  31325017-034

مشاهده رزومه یا cv