۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

دکتر میترا مهربانی
 درجه علمی Ph.D  
 

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : فارماکوگنوزی

پست الکترونیکی  mmehrabani@kmu.ac.ir 

شماره تماس:  31325019-034

شماره فکس

 cvمشاهده