۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
 
 دکتر میترا اصغریان رضایی

  درجه علمی  Ph.D

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی  : فارماکولوژی

پست الکترونیکی : rezaeem@kmu.ac.ir