۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

 دکتر سمیه کرمی مهاجری

 

 

  درجه علمی  Ph.D

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی  : فارماکولوژی

 وب سایت شخصی  

پست الکترونیکی 

شماره تماس 

شماره فکس :

مشاهده رزومه یا cv