۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
 دکتر صالحه صبوری

  درجه علمی  Ph.D

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی  : فارماکوگنوزی

 وب سایت شخصی  

پست الکترونیکی :

شماره تماس :03413205015

شماره فکس :

مشاهده رزومه یا cv