۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   

دانشکده داروسازی کرمان- اداره آموزش

"جهت ورود به کلاس روی شماره لینک کلاس مورد نظر کلیک بفرمایید."

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

شنبه

22

خرداد

94

306

 

 

 

            

 

95

305

 

 

   

 

 

96

304

 

 

 

 

 

 

97

303

 

     

 

 

98

302

 

 

 

 

 

 

99

301

 

ادبیات فارسی 
 خانم دکتر کهن     
13-10

 

 

 

شیمی تجزیه نظری

آقای دکتر اسدی پور

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

یکشنبه

23

خرداد

94

306

 

 

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

خانم دکتر نیکورز

(جهت ورودی های مختلف )

 
 

 

95

305

 

 

 

 

 

 

96

304

 

 

   

 

 

97

303

 

 

 

 

 

 

 

98

302

 

 

فارماسیوتیکس 2 نظری

آقای دکتر مهاجری

 
 

 

99

301

فیزیولوژی 1

خانم دکتر صابری

 

 
 

 

****

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

دوشنبه

24

خرداد

 

94

306

 

 

 

 

 

 

95

305

 

 

 

 

 

 

96

304

 

 

 

 

 

 

97

303

 

 

 

 

 

 

98

302

 

 

 

 

 

-

99

301

انقلاب اسلامی

خواهران

آقای دکتر فرزاد

شیمی آلی 1 نظری

آقای دکتر پورشجاعی

میکروب شناسی عملی

آقای دکتر مصحفی

میکروب شناسی عملی

آقای دکتر مصحفی

 انقلاب اسلامی

برادران

آقای دکتر حسینی

شیمی تجزیه  جبرانی

اقای دکتر اسدی پور 

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

سه شنبه

25

خرداد

95

306

 

 

 

 

 

 

95

305

 

 

 

 
 

 

96

304

 

 

 

 

   

97

303

 

 

 

 

 

 

98

302

 

 

 

 

 

 

99

301

 

فیزیولوژی جبرانی 

خانم دکتر صابری

میکروب شناسی عملی

آقای دکتر مصحفی

میکروب شناسی عملی

آقای دکتر مصحفی

شیمی تجزیه عملی

آقای دکتر احمدزاده

شیمی آلی 1 عملی

خانم دکتر عامری

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

چهارشنبه

26

خرداد

94

306

 

 

 

            

 

 

95

305

 

 

بیمارستانی دو واحدی

خانم دکتر نیک ورز

12-15

ورودی های مختلف

 

 

 

96

304

 

   

 

 

 

 

97

303

 

 

بیمارستانی دو واحدی

خانم دکتر دباغ زاده

ورودی های مختلف

12-15

 

 

 

98

302

 

 

 

 

 

 

99

301

فیزیولوژی

خانم دکتر سلطانی

 

*****

   

 

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

پنجشنبه

27

خرداد

95

306

 

 

 

 

 

 

 

95

305

 

 

 

 

 

 

96

304

 

 

 

 

 

 
 

 

97

303

 

 

 

 

 

 

98

302

 

 

     

 

99

301

شیمی آلی 1 نظری

خانم دکتر عامری

 

 

   

 

 

ایام هفته

ورودی

لینک کلاس

8-10

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

جمعه

28

خرداد

94

306

 

 

 

 

 

 

95

305

 

 

 

 

 

 

96

304

 

 

 

 

 

 

97

303

 

 

 

 

 

 

98

302

 

 

 

 

 

 

99

301

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس های آفلاین (سامانه نوید)
ایام هفته درس

شنبه

15خرداد

 

 

یکشنبه

16 خرداد

 

 

دوشنبه

17 خرداد

 

 
 

 

سه شنبه

18 خرداد

 

 

 

چهارشنبه

19 خرداد

 

 

 

پنجشنبه

20خرداد

 

 

جمعه

21 خرداد

 

 
برنامه آنلاین متفرقه
دوشنبه

 

کلاس
سه شنبه

 

کلاس
شنبه 

 

کلاس 

دوشنبه

 

کلاس 
سه شنبه 

 

کلاس
چهارشنبه 

 

کلاس 
پنجشنبه 

 

کلاس 
سه شنبه 

 

کلاس 
شنبه 

 

 

کلاس 
چهارشنبه 

 

کلاس 
جمعه 

 

کلاس 

برنامه هفتگی ورودی ها

برنامه هفتگی ورودی 95 نیمسال دوم  99 کلاس 305

برنامه هفتگی ورودی 96 نیمسال دوم 99 کلاس 304

برنامه هفتگی ورودی 97 نیمسال دوم 99 کلاس 303

برنامه هفتگي ورودی 98 نیمسال دوم 99 کلاس 302

برنامه هفتگی ورودی 99 نیمسال دوم  99 کلاس 301