۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد

 

دوره آموزشی اصول تجویز بدون نسخه داروها در درمان بیماری ها (OTC Therapy) جهت دانشجویان داروسازی

برنامه ریزی شده توسط گروه داروسازی بالینی

Experimental Designer Pharmacist

برنامه ریزی شده توسط گروه بیوتکنولوژی دارویی