۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند    تعداد بازدید : 318

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هسته مشاوره دانشکده داروسازی کرمان

اهداف هسته مشاوره جهت دانشجویان در موارد خاص، هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی، شناسایی زمینه های آسیب پذیری، آشنا نمودن این دسته از دانشجویان با شهر محل تحصیل و مقررات آموزشی، شناسایی و حمایت از استعداد های درخشان و هدایت دانشجویان برتر می باشد.

 

اعضاء هسته مشاوره دانشکده داروسازی کرمان

 

شرح وظایف استاد مشاور

۱- اساتید مشاور باید مسلط و آشنا به کلیه آیین نامه ی آموزشی باشند.

۲- توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود داشته و آنها را با واحدهای مختلف و مکان‌های مختلف محل تحصیل آشنا سازند.

۳- باید دانشجویان را با مقررات و آیین نامه های آموزشی آشنا نمایند.

۴- باید برای دانشجو پرسشنامه محرمانه تهیه و اطلاعات فردی، خلاصه وضعیت هر نیمسال، تحصیلی، کارنامه های پایان هر نیمسال تحصیلی، ویژگی های عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو را در پرونده مخصوص نگهداری نمایند.

۵- باید مشاوره های لازم در زمینه شغلی مرتبط را ارائه کنند.

۶- راهنمایی های لازم به دانشجو جهت روش مطالعه داشته داده شود.

۷- باید فرمهای انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقال، جابجایی،حذف- اضافه و حذف اضطراری در یک نیمسال دانشجو را بررسی نمایند.

۸- ارزیابی مداوم و شناسایی وضعیت تحصیلی دانشجویان را بایستی انجام دهند.