۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان   
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های آموزشی در تدریس مورخ 3و2 اذر 1401