۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان   
طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان

به اطلاع می­ رساند از آنجاکه صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد در راستای بهبود کیفیت خدمات آن سازمان طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را اجرا نماید.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید با اطلاع ­رسانی دقیق، دانشجویان محترم در این طرح شرکت نموده و فرم نظر سنجی به آدرس http://survey.srd.ir/survey را تکمیل نمایند.