۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی
کارگاه آشنایی با بنیاد نخبگان
کارگاه آشنایی با بنیاد نخبگان
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
کارگاه آشنایی با بنیاد نخبگان
کارگاه آشنایی با بنیاد نخبگان
قابل توجه دانشجویات تحصیلات تکمیلی
تکمیل و ارسال فرم درخواست تمدید سنوات
۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
تکمیل و ارسال فرم درخواست تمدید سنوات
تکمیل و ارسال فرم درخواست تمدید سنوات
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی 1400 و و1401
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی 1400 و و1401
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی 1400 و و1401
برگزاری کارگاه های کارآفرینی و فناوری جهت دانشجویان دکتری تخصصی 1400 و و1401
برترین های جشنواره کتاب
دکتر امیر امیرخانی برگزیده جشنواره کتاب شد
۱۴۰۱ شنبه ۲۸ آبان
برترین های جشنواره کتاب معرفی شدند
دکتر امیر امیرخانی برگزیده جشنواره کتاب شد
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های آموزشی در تدریس مورخ 3و2 اذر 1401
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های آموزشی در تدریس مورخ 3و2 اذر 1401
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های آموزشی در تدریس مورخ 3و2 اذر 1401
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های آموزشی در تدریس مورخ 3و2 اذر 1401
برگزاری کارگاه مقررات آموزشی جهت دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی 140...
برگزاری کارگاه مقررات آموزشی جهت دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی 1401
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ آبان
برگزاری کارگاه مقررات آموزشی جهت دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی 1401
برگزاری کارگاه مقررات آموزشی جهت دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی 1401
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
بیمه دانشجویان دستیاری و Ph.D
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
در خصوص مشمولین نظام وظیفه
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
برگزاری وبینارهای آموزشی
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه