۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

 
 

 

تقویت بنیه علمی
قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر
۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
تقویت بنیه علمی
قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر
طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان
طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان
طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان
طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان
ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان
ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان
ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان
ثبت نام در سامانه  انتقال دانشجویان
برگزاری کارگاه نسخه نویسی ویژه دانشجویان
برگزاری کارگاه نسخه نویسی ویژه دانشجویان
۱۴۰۱ شنبه ۲۱ آبان
برگزاری کارگاه نسخه نویسی ویژه دانشجویان
برگزاری کارگاه نسخه نویسی ویژه دانشجویان
جذب دانشجویان در حال تحصیل گروه پزشکی و دوره های دستیاری تخصصی
جذب دانشجویان در حال تحصیل گروه پزشکی و دوره های دستیاری تخصصی
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ آبان
جذب دانشجویان در حال تحصیل گروه پزشکی و دوره های دستیاری تخصصی
جذب دانشجویان در حال تحصیل گروه پزشکی و دوره های دستیاری تخصصی
قابل توجه دانشجویان محترم خواستار بیمه تامین اجتماعی
قابل توجه دانشجویان محترم خواستار بیمه تامین اجتماعی
۱۴۰۱ شنبه ۷ آبان
قابل توجه دانشجویان محترم خواستار بیمه تامین اجتماعی
قابل توجه دانشجویان محترم خواستار بیمه تامین اجتماعی
فرم وام ضروری پیوست جهت ثبت نام دانشجویان
فرم وام ضروری پیوست جهت ثبت نام دانشجویان
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ آبان
فرم وام ضروری پیوست جهت ثبت نام دانشجویان
فرم وام ضروری پیوست جهت ثبت نام دانشجویان
اطلاعیه دریافت وام های ازدواج، تولد فرزند و پیاده روی اریعین
اطلاعیه دریافت وام های ازدواج، تولد فرزند و پیاده روی اریعین
۱۴۰۱ شنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه دریافت وام های ازدواج، تولد فرزند و پیاده روی اریعین
اطلاعیه دریافت وام های ازدواج، تولد فرزند و پیاده روی اریعین
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
۱۴۰۱ شنبه ۱۶ مهر
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیمسال اول 1402- 1401
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیمسال اول 1402- 1401
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیمسال اول 1402- 1401
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیمسال اول 1402- 1401