۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور   
تلفن : 

 

034-31325001 , 034-31325002

 

نمابر : 

 

034-31325003

پیامک :

 

10008315

پست الکترونیک : 

pharmacyschool@kmu.ac.ir

 

آدرس:

 کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی

 

کدپستی7616911319