۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور   

شرح وظایف خانم سپهری:

 

انجام امور مربوط به ورودیهای:

 ۸۵ تا ۸۷ و ۹۲ و ۹۴ روزانه

۹۲ شهریه پرداز

امور دانشجویی

تنظیم برنامه کلاسی

امور استعدادهای درخشان

 

 

شرح وظایف خانم علیزاده:

 

امور آموزشی مربوط به ورودی:

 ۸۹ و ۹۰ و۹۵ و ۹۱ روزانه

۸۷ و ۸۹ شهریه پرداز

کاربر ویژه
ارائه واحدهای درسی
امور مربوط ستاد شاهد

 


شرح وظایف خانم رمضانی:

 

امور آموزشی مربوط به ورودیهای:

 

۹۳و ۸۸ روزانه

۹۰ و ۹۱و ۸۸ شهریه پرداز

برنامه امتحانات
رابط آماری دانشکده و آموزش کل
امور بانوان دانشکده

 


شرح وظایف خانم نظری:

 

مسئول بایگانی

تعریف دروس

مسئول ورودی 96