۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن   

       مدیر گروه  

            دکتر مهدی انصاری        

اعضاء محترم هیات علمی گروه کنترل دارو و غذا ( به ترتیب حروف الفباء)

دکتر علی اسدی پور

استاد شیمی دارویی

پست الکترونیکی: aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

 

دکتر مهدی انصاری 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325162

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر مصطفی پورنامداری 

استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325390

مشاهده رزومه (CV)

 

سامانه علم سنجی

دکتر محمدحسن مصحفی 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  moshafi14@kmu.ac.ir 

شماره  تماس : 31325018

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی