۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر   

ریاست دانشکده امور عمومی اموزش معاون اموزشی معاون مالی و اداری معاون پژوهشی مدیر اموزش مدیر تحصیلات تکمیلی edo کتابخانه داروخانه ها مسئول دفتر انبار کارپردازی دبیرخانه