۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر   

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر

تلفن : 

 

034-31325001 , 034-31325002

 

نمابر : 

 

034-31325003

پیامک :

 

10008315

پست الکترونیک : 

pharmacyschool@kmu.ac.ir

 

آدرس:

 کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازی

کدپستی7616911319