۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

آزمایشگاه های گروه

ردیف

فضا

مکان فیزیکی

1

آزمایشگاه شیمی عمومی/شیمی تجزیه/ کنترل فیزیکوشیمیایی مواد دارویی

طبقه اول بلوک L

2

آزمایشگاه شیمی آلی/شیمی دارویی

طبقه اول بلوک L

3

آزمایشگاه سنتز ترکیبات دارویی (شیمی دارویی)

طبقه اول بلوک L

4

آزمایشگاه سم شناسی/شیمی دارویی

طبقه دوم بلوک L

 

کارشناسان گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن اتاق (پیش شماره 3132-034)

1

مریم

یزدانیان

5442

2

عادله

مولا

5441

3

محمد

دانش پژوه

 
 

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه گروه

نام دستگاه

محل مستقر بودن دستگاه

Vortex Mixer بزرگ

آزمایشگاه شیمی/شیمی آلی

ترازو

Rotary Evaporator

پمپ خلا دیافراگمی

حمام آب گرم درب¬دار

هود شیمیایی

کوره حرارتی

آزمایشگاه شیمی عمومی/شیمی تجزیه/ کنترل فیزیکوشیمیایی مواد دارویی

حمام آب گرم درب¬دار

دستگاه pH متر

Shaker

ترازو

هود شیمیایی

ترازو

آزمایشگاه سنتز ترکیبات دارویی (شیمی دارویی)

rotary evaporator

پمپ خلا دیافراگمی

حمام آب گرم درب¬دار

آون خلاء

آون

ماکروویو خانگی

دستگاه تعیین نقطه ذوب IA9100 Electrothermal

کابینت UV

هود شیمیایی

مخزن (سیلندر) آمونیاک

حمام اولتراسونیک

Vortex Mixer کوچک

آزمایشگاه سم­شناسی/شیمی دارویی طبقه دوم بلوک L

میکروسانتریفیوژ کره­ای WiseSpine

Drying Heating Block کره­ای

SPE Vacuum Manifold Set

پمپ خلا دیافراگمی

Solvent Filtration Set

دستگاه کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا Knauer

مخزن (سیلندر) نیتروژن

درجه تنظیم­کننده (رگلاتور) دارای دو Gague

ترازو آنالیتکال ژاپنی (Resolution 0.1 mg)

آزمایشگاه نانوحسگرها طبقه دوم بلوک L

ترازو آنالیتکال ژاپنی (Resolution 1 mg)

اسپکتروفتومتر ماورابنفش چینی

آزمایشگاه نانومواد دارویی طبقه دوم بلوک L

Shaker