۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های آموزشی

ردیف

تدریس دروس دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

1

بیوشیمی گیاهی پیشرفته

2

جوامع گیاهی و مسائل اکولوژی ایران

3

اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعی

4

استراج، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی

5

شیمی گیاهی پیشرفته

6

کنترل داروهای گیاهی و طبیعی

7

فیتوتراپی و اطلاعات داروهای گیاهی و طبیعی

8

فرآوری صنعتی گیاهان دارویی