۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

آزمایشگاه های گروه

ردیف

نام آزمایشگاه

ردیف

نام آزمایشگاه

1

بیوتکنولوژی دارویی (Pharmaceutical Biotechnology)

2

کشت سلولی (Cell Culture Laboratory)

 

کارشناسان گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن اتاق (پیش شماره 3132-034)

1

پردیس

پورشیخعلی

5216

2

امیر

نجفی

5398

 

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه گروه

ردیف

نام دستگاه

ردیف

نام دستگاه

محل مستقر بودن دستگاه

نام و نام خانوادگی اپراتور دستگاه

1

میکروسانتریفوژ یخچالدار

12

کابینت UV

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی

پردیس پورشیخعلی

2

سانتریفوژ برای حجم 15 و 50 شس سی یخچالدار

13

انکوباتور رومیزی

3

هود لامینار کلاس II

14

حمام اولتراسونیک

4

هود شیمیایی

15

دستگاه PCR (Thermal cycler)

5

pH متر

16

اسپکتروفتومتر

6

ترازوی دو رقم اعشار

17

دستگاه الایزا ریدر

7

شیکر انکوباتور (حجم های 250 و 500 سی سی)

18

الکتروفورزهای افقی ( ژل آکاروز)

8

بن ماری سرولوژی (37 درجه سانتی گراد)

19

الکتروفوز عمودی (SDS-page)

9

بن ماری

20

Semi-dry Western Blot

10

شیکر انکوباتور رومیزی (حجم های 5 تا 100 سی سی)

21

دستگاه ژل داک

11

Hot plate

 

 

22

Inverted microscope

25

سانتریفوژ

آزمایشگاه کشت سلولی

امیر نجفی

23

انکوباتور CO2

26

هود لامینار کلاس II

24

Microplate reader

27

تانک ازت