۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های پژوهشی

ردیف

حیطه های پژوهشی

1

کارآزمایی های بالینی

2

ارزیابی مصرف داروها

3

خطاهای دارویی

4

 ایمنی بیمار

5

 پایش دارودرمانی

6

 اقتصاد دارو

7

 عوارض دارویی