۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های آموزشی

 

اعضا گروه داروسازی بالینی در سه حیطه آموزش، پژوهش و مراقبت از بیمار و سلامت عمومی فعال می باشند.

مراقبت از بیمار و سلامت عمومی

  1. ارایه مشاوره فارماکوتراپی به اعضاء تیم درمان در تمامی زمینه های مربوط به دارودرمانی بیماران (شامل اندیکاسیون ها و موارد منع مصرف داروها، تنظیم دوز داروها در نارسایی کبدی و کلیوی، تداخلات دارویی، عوارض جانبی داروها، نگهداری مناسب داروها، نحوه مناسب تجویز داروها )
  2. ارایه آموزش های لازم به بیماران در زمینه شیوه درست استفاده از داروها، تداخلات دارویی، عوارض جانبی و شیوه درست نگهداری داروها
  3. حضور در کمیته های مختلف بیمارستانی
  4.  

 

واحدهای درسی دوره داروسازی  عمومی

نام واحد درسی

تعداد واحد درسی

دارودرمانی بیماریها ۱

۳

دارودرمانی بیماریها ۲

۳

دارودرمانی بیماریها ۳

۳

دارودرمانی بیماریها ۴

۲

داروسازی بیمارستانی

۱

رژیم های درمانی

۱

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

۱

کارآموزی در عرصه داروسازی بالینی

۲