۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

آزمایشگاه های گروه

ردیف

فضا

ردیف

فضا

1

آزمایشگاه پژوهشی سم شناسی

5

آزمایشگاه مطالعات حیوانی

2

آزمایشگاه کشت سلول

6

اتاق تاریک

3

آزمایشگاه آموزشی سم شناسی

7

اتاق الکتروفورزیس و میکروسکوپ فلوئورسانس

4

آزمایشگاه آنالیز سموم

 

 

کارشناسان گروه

نیروهای طرحی گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن اتاق

(پیش شماره 3132-034)

1

جعفر

احمدی

5214

2

آیدا

سالاری نژاد

5214

3

محمدرضا

عرب نژاد

5214

 
 

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه گروه

نام دستگاه

محل مستقر بودن دستگاه

نام و نام خانوادگی اپراتور دستگاه

سانتریفیوژ یخچال دار

ورتکس

آزمایشگاه پژوهشی سم شناسی

محمد رضا عرب نژاد

میکروسانتریفیوژ

ترازو 4صفر

سانتریفیوژ معمولی

ترازو یک صفر

سیستم بلاتینگ

اسپکتروفتومتر

ست الکتروفورز

Gel Documentation System

میکروسکوپ فلورسنت به همراه دوربین دیجیتال

مایکرو ویو

فور

سیستم پاور لب

بن ماری معمولی

بن ماری 37 درجه

هود شیمیایی

سانتریفیوژ معمولی

آزمایشگاه آموزشی  سم شناسی

جعفر احمدی

بن ماری جوش

اسپکتروفوتومتر

هود کشت سلول

سانتریفیوژ معمولی

آزمایشگاه کشت سلولی

آیدا سالاری نژاد

میکروسکوپ invert

تانک ازت 47 لیتری

انکوباتور   CO2

تانک ازت 25 لیتری

اتوکلاو 50 لیتری

بن ماری 22 لیتری

کپسول CO2

کولر گازی (اسپلیت)

دستگاه Tail flick

قفس نگهداری خرگوش

آزمایشگاه لانه حیوانات

جعفر احمدی

دستگاه Rotarod مخصوص رت

راک  Mouse

دستگاه Rotarod مخصوص مایس

راک  Rat

دستگاه MES

یخچال

دستگاه Hot plate

کمپرسور باد

قفس نگهداری Mouse و قفس نگهداری Rat

کولر گازی (اسپلیت)