۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های پژوهشی

ردیف

گروه در زمينه‌های مختلف سم شناسی و داروشناسی از علوم پايه تا بالينی آمادگی انجام کار های تحقیقاتی به صورت طرح پژوهشی و پایان نامه را دارد.

1

سم شناسی و داروشناسی مکانیستیک در سطح سلولی و مولکولی

کشت و بررسی سمیت سلولی

بافت ایزوله

تست های سمیت ژنتیکی

2

مطالعات حيوانی

تست های حرکتی

تست تشنج

دستگاه پاور لب جهت ارزیابی فشار خون و الکتروکاردیوگرام و میوگرافی از رت

تست التهاب

میکروسکوپ نوری و فلورسنس

سمیت گازها

مدل های سمیت ارگان های مختلف از جمله کبد و کلیه و ...

مدل موش دیابتی

3

مطالعات انسانی

مطالعات بالینی روی انسان

سم شناسی محیطی جهت پایش سمیت آلاینده های محیطی

4

ارتباط با صنعت جت ارائه راهکار کاهش سمیت آلاینده ها و جلوگیری از سمیت

5

تعیین سمیت دارو ها و مواد شیمیایی مرتبط با صنایع داروسازی و ...