۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان   

ارزشها و باورها (Values and Beliefs)

در برنامه آموزشی تربیت داروسازان عمومی دانشکده داروسازی کرمان بر این باور هستیم که باید علاوه برافزودن اطلاعات در حیطه­های مختلف علوم دارویی وایجاد نگرشهای لازم وتقویت جنبه پژوهشگری سعی گردد با بکارگیری شیوه­های موفق جدید و قدیم تعلیم و تربیت در جهت افزایش قدرت تفکر، استقلال، پرسش­گری، مسئولیت­ پذیری ، پاسخگویی، رعایت اخلاق و وجدان کاری، تصمیم ­گیری در شرایط خاص و افزایش توان حرفه­ای فراگیرندگان با توجه به نیازهای جامعه و اولویتهای ملی با بهره­ گیری از فراگیری مداوم آموزشی گام برداشته شود. ارج نهادن به جایگاه والای علم و معلم، پیگیری ارتقای کیفیت مداوم درآموزش، پژوهش، دانش پژوهی و ارائه خدمات و پرورش نوآوری درسطوح فوق ازطریق تحقیقات بنیادی وکاربردی مورد نیاز جامعه برای بهبود و تاثیر گذاری در زندگی افراد جامعه جز ارزشهای مورد توجه دانشکده داروسازی کرمان است. در همین راستا تکریم ارزشهای اسلامی و انسانی با تاکید بر موارد زیر مورد اعتقاد و باور این دانشکده است:

  • ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
  • ﺭﺿﺎﯾﺖمندی و پیشرفت علمی و اخلاقی ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫیات ﻋﻠﻤﯽ،کارمندان، دانشجویان ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ
  • ﺍﺻﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﺭﯼ
  • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ به نیازهای جامعه
  • ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺧﻼﻕ حرفه ای ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﮐﺎﺭﯼ
  • مشاوره ﻭﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ
  • ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و پایش آن
  • نگهداری و ارتقاء منابع موجود و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ