۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان   

رسالت (Mission)

ماموریت اصلی تربیت نیروی انسانی مجرب و متخصص واجد شرایط برای جامعه است که میتوانند در نظام های بهداشتی و تامین سلامت، آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی وخدماتی مربوط به امور دارویی مطابق استانداردهای بین المللی انجام وظیفه کنند. از سوی دیگر همان گونه که رشته داروسازی برخلاقیت، نوآوری، کارگروهی و اخلاق اسلامی و حرفه ای تاکید دارد، دانشکده داروسازی کرمان انجام پژوهشهای پایه و کاربردی برای روشهای جدید ساخت، فرمولاسیون، بررسی اثرداروها و ارائه مشاوره های مناسب برای تشخیص،درمان و پیشگیری ازبیماریها را از وظایف خود میداند. بطورکلی پیشرفت علمی، حرفه ای و اخلاقی دانشجویان، اعضاء هیات علمی، کارکنان، فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی کرمان برای پاسخگو بودن به نیازهای جامعه و نظام سلامت همواره مورد تاکید و پیگیری این دانشکده قرار دارد. همچنین این دانشکده پشتیبانی از پیشرفت سطوح آموزشی، پژوهشی (تحقیقات بنیادی و کاربردی) ، علمی و اخلاقی درتعامل و همکاری با سایر مراکز علمی و صنعتی داخلی و خارجی را جزء ماموریتهای خاص خود قرار داده است. در راستای موارد فوق دانشکده داروسازی کرمان در زمینه های زیر حرکت میکند:

۱- ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ با شیوه های نوین یاددهی-یادگیری با ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ در زمینه داروسازی جامعه نگر.

۲- ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ (ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ) ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ.

3- ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﯿﻬﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ و اخلاق حرفه ای ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ، اساتید و کارکنان.

4- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽﺩﺭﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ.

۵- ارتباط دوطرفه علمی و همکاری با سایر دانشکده ها و مراکز علمی و ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﯼ برای ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ.

۶- ﮔﺴﺘﺮﺵ امکانات ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯼﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ.