۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان   

چشم انداز (Vision)

دانش آموخته دانشکده داروسازی نقش موثر و کارآمدی در ارتقای سطح علمی در مقاطع آموزشی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای درحال تحول خدمات بهداشتی جامعه با همکاری سایر متخصصین گروههای پزشکی را در آینده نزدیک خواهند داشت .امید میرود با اجرای موفق برنامه های آموزشی بر مبنای شیوه های نوین یاددهی-یادگیری در دانشکده داروسازی کرمان سطح علمی رشته های مرتبط با این دانشکده نیز در حد استانداردهای بین المللی برای خلق جایگاههای خدمات دارویی و شغلی جدید بر اساس داروسازی جامعه نگر ارتقا پیدا کند. انتظار و برنامه ریزی دانشکده داروسازی کرمان این است که در آینده نزدیک فارغ التحصیلان این دانشکده در یکی از حیطه های علوم دارویی نسبت به بقیه دانشکده های کشور سرآمد باشند به گونه­ای که داروسازان فارغ التحصیل این دانشکده در کشور با توانایی خاصی که در یکی از زمینه ها کسب کرده اند قابل مثال زدن و الگو باشند. همچنین دانشکده داروسازی کرمان سعی دارد در آینده نزدیک با کمک به گذر از دانشگاههای نسل دوم به سمت ورود به حیطه دانشگاههای نسل سوم و چهارم برای تاثیرگذاری مثبت و ملموس در زندگی تک تک افراد جامعه خود و بشریت گام بردارد.