۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   

فعالیت های پژوهشی

اعضاء محترم هیات علمی گروه فارماسیوتیکس ( به ترتیب حروف الفباء)

 

دکتر مهدی انصاری 

استاد فارماسیوتیکس

سامانه علم سنجی

دکتر پيام خزائلي

استاد فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

دکترمهدی رضایی فر

استادیار فارماسیوتیکس (بازنشسته)

سامانه علم سنجی

دکتر احسان مهاجری

استادیار فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

دکتر عباس پرداختی

استاد فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

دکترغلامرضا دهقان

استاد فارماسیوتیکس

سامانه علم سنجی

دکتر محمدحسن مصحفی 

استاد فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی