۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر   

دانشجویان گرامی

1- لطفا بعد از دفاع از پایان نامه و انجام تمامی اصلاحات (داور، اساتید راهنما، اساتید مشاور و اداره پایان نامه) ، فرم اظهارنامه را پرینت و به صورت دستی تکمیل نمایید.

2- از فرم اظهارنامه تکمیل شده اسکن تهیه کنید و آن را بعد از صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه قرار دهید.

3-اصل فرم را به اداره پایان نامه تحویل دهید.

با تشکر اداره پایان نامه

 

فرم اظهارنامه