۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ بهمن   

بهمن ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

109

فاطمه ملاشاهی

دکتر بهزاد بهنام دکتر حمید فروتن فر

دکتر مجتبی شکیبایی

دکتر میترا مهربانی
1400/11/19
108 مریم زمزم

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر صالحه صبوری
دکتر علی اسدی پور

دکتر شعبانی

دکتر بهزاد بهنام

دکتر ناهید احمدی
1400/11/19
107

علی موحدی نژاد

دکتر صالحه صبوری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر فائقه فرهادی

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر حمید فروتن فر

دکتر میترا مهربانی
1400/11/19
106

مریم فداکار

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر باقر امیرحیدری
دکتر محمودرضا حیدری

دکتر میترا مهربانی

دکتر آزاده امین زاده
1400/11/19
105 حمیدرضا اسکندری نسب دکتر آزاده امین زاده دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیواسادات امیری

دکتر میترا مهربانی
1400/11/19
104 علی کوثری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر حمیده بشیری
دکتر محمودرضا حیدری

دکتر ناهید احمدی

دکتر صالحه صبوری
1400/11/19

103

محمد افشاری پور

دکتر آزاده امین زاده دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیواسادات امیری

دکتر میترا مهربانی

1400/11/19

102

نغمه مهدی زاده

دکتر میترا مهربانی

دکتر مهرناز مهربانی
دکتر مهرزاد مهربانی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر صالحه صبوری

1400/11/19

101

جواد شیخ سیوندی

دکتر فاطمه دباغ زاده  

دکتر زهره عقابیان

دکتر ناعمه نیکورز

1400/11/19

100

حسام بیگ مرادی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر الهام جعفری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر میترا مهربانی

1400/11/12

99

ساراسادات سیدجعفری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر الهام جعفری

دکتر شیواسادات امیری

دکتر میترا مهربانی

1400/11/12

98

امیرمحمد آذری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر فائقه فرهادی

دکتر صالحه صبوری

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر سیدمنصور میرتاج الدینی

دکتر میترا مهربانی

دکتر بهزاد بهنام

1400/11/12

97

آرش ایرانمنش

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر الهام جعفری

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیواسادات امیری

1400/11/12

96

صبا زاهدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر محبوبه رئیس زاده

دکتر مهرناز مهربانی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر صالحه صبوری

1400/11/12

95

امیرحسین طهمورسی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر فائفه فرهادی

دکتر ندا محمدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر صالحه صبوری

1400/11/12

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

دی ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

94

علی محمدی

دکتر صالحه صبوری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر فائقه فرهادی

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر بهزاد بهنام

دکتر میترا مهربانی

1400/10/21

93

فاطمه زنگی آبادی

دکتر فاطمه دباغ زاده

 

دکتر زهره عقابیان

دکتر ناعمه نیک ورز

1400/10/21

92

محدثه قادری

دکتر ناعمه نیک ورز

دکتر نجمه شمس پور

 

دکتر فاطمه دباغ زاده

دکتر مریم السادات موسوی

1400/10/21

91

پرستو اسفندیارپور

دکتر میترا مهربانی

دکتر بهزاد بهنام

دکتر مهرناز مهربانی

دکتر شهرام کلانتری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر صالحه صبوری

1400/10/21

90

سمانه رنجبرنژاد

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر الهام جعفری

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیواسادات امیری

1400/10/21

89

نسرین محمودیان

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر سوده سالارپور

دکتر ماندانا اوحدی

 

دکتر پیام خزائلی

دکتر میترا مهربانی

1400/10/21

88

شهرزاد ابوالحسن زاده

دکتر حمید فروتن فر

دکتر مجتبی شکیبایی

دکتر عاطفه عامری

 

دکتر صالحه صبوری

دکتر ماندانا اوحدی

1400/10/14

87

مهرنوش زین الدینی میمند

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر حسین حسینی نوه

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر بهزاد بهنام

دکتر میترا مهربانی

دکتر صالحه صبوری

1400/10/14

86

فاطمه حمزه جواران

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر ندا محمدی

دکتر مهدی انصاری

دکتر میترا مهربانی

1400/10/07

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

آذر ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

85

بنیامین خسروی مشیزی

دکتر شیواالسادات امیری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر خدیجه اسماعیل پور

دکتر الهام جعفری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر صالحه صبوری

1400/09/23

84

امیرمحمد میرجلیلی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر شیواالسادات امیری

دکتر خدیجه اسماعیل پور

دکتر الهام جعفری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر صالحه صبوری

1400/09/23

83

پردیسا آهنگران

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر سیده عاتکه ترابی زاده

دکتر علی جمعه زاده ماهانی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر مهدی انصاری

دکتر فریبا شریفی فر

1400/09/16

82

معصومه حکیمی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر عباس پرداختی

دکتر سمیه کرمی

دکتر مریم رامشک

دکتر میترا مهربانی

دکتر غلامرضا دهقان

1400/09/02

81

محمدصالح مقصودی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر الهام جعفری

دکتر مهدی انصاری

دکتر میترا مهربانی

1400/09/02

80

محمدحسین جوهری

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر سعید احمدزاده

 

دکتر پیام خزائلی

دکتر احسان فقیه میرزایی

1400/09/02

79

رسول نخعی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر ناعمه نیک ورز

دکتر مهدی انصاری

دکتر محدثه شجاعی شاهرخ آبادی

دکتر میترا مهربانی

دکتر مریم رامشک

1400/09/02

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

آبان ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

78

مرضیه مقبلی هنزا

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر مهدی رنجبر

دکتر عباس پرداختی

 

دکتر علی ماندگاری

دکتر بهزاد بهنام

1400/08/25

77

رضا دهدار

دکتر آزاده امین زاده

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر الهام جعفری

دکتر شیواسادت امیری

دکتر بهزاد بهنام

1400/08/25

76

ندا نظری

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر بهمن خامنه باقری

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر حمید فروتن فر

دکتر ماندانا اوحدی

1400/08/25

75

فاطمه رفیعی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر الهام جعفری

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیواسادات امیری

1400/08/18

74

فاطمه عرفانی

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر صالحه صبوری

 

دکتر حمید فروتن فر

دکتر ناهید احمدی

1400/08/18

73

ساناز سام

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر مهدی رنجبر

-

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر صالحه صبوری

1400/08/11

72

نیلوفر جوادی

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر مهدی رنجبر

 

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر صالحه صبوری

1400/08/11

71

مائده مرادی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر ندا محمدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیواسادات امیری

1400/08/11

70

متینه حسن پور

دکتر عباس پرداختی

دکتر سمیه تاجیک

 

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر احسان مهاجری

1400/08/04

69

آنا اعتمادی فر

دکتر عباس پرداختی

دکتر ایرج شریفی

دکتر مهدی رنجبر

 

دکتر پیام خزائلی

دکتر مجید فصیحی هرندی

1400/08/04

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

مهر ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

68

مهدی حاجی علیزاده

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر فاطمه شریفی

دکتر مهدی انصاری

دکتر بهزاد بهنام

دکتر فریبا شریفی فر

1400/07/27

67

پردیسا آهنگران

دکتر محمدحسین مصحفی

دکتر سیده عاتکه ترابی زاده

 

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر مهدی انصاری

1400/07/27

66

شکوفه پارسا مطلق

دکتر آزاده امین زاده

دکتر علی ماندگاری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیواسادات امیری

دکتر میترا مهربانی

1400/07/20

65

علی بنانی اردکانی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر حمیده بشیری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر رضا خیراندیش

دکتر علی ماندگاری

دکتر صالحه صبوری

1400/07/20

64

محمدصادق احمدیوسفی

دکتر مهدی انصاری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر محدثه شجاعی

 

دکتر میترا مهربانی

دکتر احسان مهاجری

1400/07/20

63

لیلی سلطانی خبوشان

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر عاطفه عامری

دکتر حمید فروتن فر

 

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر صالحه صبوری

1400/07/20

62

فرزانه صادقی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر سعید احمدزاده

 

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر احسان فقیه میرزایی

1400/07/20

61

مهدی حاجی علیزاده

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر فاطمه شریفی

دکتر مهدی انصاری

دکتر بهزاد بهنام

1400/07/20

60

محمدامین صدرآبادی

دکتر پیام خزائلی

دکتر میترا مهربانی

دکتر مریم ایران پور

دکتر هاله تاج الدینی

دکتر مهرناز مهربانی

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر احسان مهاجری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

1400/07/20

59

سارا حاج محمدی

دکتر عالیه عامری

 

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر بهزاد بهنام

1400/07/20

58

مهشید نصری پور

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر امیرحیدری

دکتر عالیه عامری

دکتر محمودرضا حیدری

1400/07/20

57

زهرا اقبالی

دکتر پیام خزائلی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر مریم ایران پور

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر میترا مهربانی

1400/07/06

56

مرتضی باقرزاده

دکتر پیام خزائلی

 

دکتر عباس پرداختی

دکتر احسان مهاجری

1400/07/06

55

یلدا جرجانی

دکتر صالحه صبوری

دکتر مهدی انصاری

دکترفریبا شریفی فر

 

دکتر بهزاد بهنام

دکتر میترا مهربانی

دکتر غلامرضا دهقان

1400/07/06

54

مرجان نورمحمدی

دکتر صالحه صبوری

دکتر فریبا شریفی فر

 

دکتر حمید فروتن فر

دکتر میترا مهربانی

1400/07/06

53

محمدصادق حمزه نژادی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر ندا محمدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیواسادات امیری

1400/07/06

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

شهریور ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

52

علیرضا علیاری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر حمیده بشیری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر رضا خیراندیش

دکتر علی ماندگاری

دکتر بهزاد بهنام

1400/06/30

51

زینب شفیعی بافتی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر میثم احمدی زیدآبادی

 

دکتر شیواسادات امیری

دکتر صالحه صبوری

1400/06/30

50

فاطمه احمدی پور

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر سید منصور میرتاج الدینی

دکتر میترا مهربانی

دکتر مهدی انصاری

1400/06/30

49

آیدا معصومی نژاد

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر سوده سالارپور

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر صالحه صبوری

1400/06/23

48

سیما سادات غفاری

دکتر مجتبی شکیبایی

دکتر حمید فروتن فر

دکتر بهزاد بهنام

دکتر صالحه صبوری

1400/06/23

47

پرستو جعفری

دکتر صالحه صبوری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر مهدی رنجبر

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر میترا مهربانی

1400/06/23

46

سعید معتمدی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیواسادات امیری

دکتر بهزاد بهنام

1400/06/23

45

سپیده رضامند پارسایی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر فاطمه دباغ زاده

دکتر ناهید احمدی

دکتر صالحه صبوری

1400/06/23

44

فائزه ابراهیمی

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر علی اسدی پور

 

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر شیواالسادات امیری

1400/06/16

43

زهرا جهانی راینی

دکتر مهدی انصاری

دکتر مریم کاظمی پور

دکترطوبی اسلامی نژاد

دکتر حامد فرهمند

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر مصطفی پورنامداری

1400/06/16

42

یگانه عظیمی قادیکلایی

دکتر مهدی انصاری

 

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر احسان فقیه میرزایی

1400/06/16

41

محمد پارسائیان

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر شهریار دبیری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر ناهید احمدی

دکتر سیاوش جوکار

1400/06/09

40

علیرضا شهبازی بهلولی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر شهریار دبیری

دکتر میترا مهربانی

دکتر ناهید احمدی

1400/06/09

39

نگین پژوهی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر مریم رامشک

دکتر میترا مهربانی

دکتر مهدی انصاری

1400/06/02

38

محمدامین ارجمند عسکری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر فریبا شریفی فر

 

دکتر میترا مهربانی

دکتر ناهید احمدی

1400/06/02

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

مرداد ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

37

زهرا ملک ثابت

دکتر عباس پرداختی

دکتر ستاره آقاکوچک افشاری

 

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر داود کلانتر نیستانکی

1400/05/26

36

ایمان مجیدی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر پیام خزائلی

دکتر ماندانا اوحدی

 

دکتر مهدی انصاری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

1400/05/26

35

ریحانه سالاری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر پیام خزائلی

دکتر مهدی رنجبر

 

دکتر احسان مهاجری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

1400/05/26

34

راحمه احمدی

دکتر مهدی انصاری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر نیکورز

دکتر شجاعی

دکتر محمد جواد شمسایی

دکتر احسان مهاجری

دکتر فاطمه دباغ زاده

1400/05/26

33

امیرمحمد باقری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر مهدی رنجبر

 

دکتر پیام خزائلی

دکتر صالحه صبوری

1400/05/26

32

امیرحسین اسلامی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر عاطفه عامری

دکتر ماندانا اوحدی

دکتر حمید فروتن فر

دکتر الهام جعفری

دکتر پیام خزائلی

دکتر بهزاد بهنام

1400/05/26

31

ریحانه شجاعی

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر مهدی انصاری

دکتر ندا محمدی

دکتر میترا مهربانی

دکتر غلامرضا دهقان

1400/05/19

30

ساره صمدی

دکتر عالیه عامری

دکتر سعید احمدزاده

-

دکتر عبدالرضا حسن زاده

دکتر حمید فروتن فر

1400/05/19

29

محمدمهدی رضایی فر

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر سعید احمدزاده

-

دکتر عالیه عامری

دکتر بهزاد بهنام

1400/05/19

28

مرجان عمادی

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر علی اسدی پور

دکتر عالیه عامری

دکتر سعید احمدزاده

1400/05/19

27

محمدمهدی پوست چین

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر علی اسدی پور

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر محمودرضا حیدری

1400/05/19

26

محمد حسینی

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر علی اسدی پور

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر آزاده امین زاده

1400/05/19

25

سارا سهیلی راد

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر نیلوفر رشیدی پور

دکتر فرزاد عباس زاده

دکتر جعفری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر مهدی انصاری

دکتر شیواالسادات امیری

1400/05/12

24

عارف محسنی تکلو

دکتر آزاده امین زاده

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیوا السادات امیری

دکتر میترا مهربانی

1400/05/12

23

فاطمه زارعی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر ناهید احمدی

دکتر میترا مهربانی

1400/05/12

22

ارغوان ارجمند کرمانی

دکتر بهزاد بهنام

دکتر مهدی عباس زاده

دکتر باقر امیرحیدری

-

دکتر حمید فروتن فر

دکتر احسان فقیه میرزایی

1400/05/12

21

علی آرمین

دکتر بهزاد بهنام

دکتر مهدی عباس زاده

دکتر صالحه صبوری

-

دکتر باقر امیر حیدری

دکتر سمیه کرمی مهاجری

1400/05/05

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

تیر ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

20

کیمیا انصاری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر شیواالسادات امیری

دکتر میترا مهربانی

1400/04/15

19

مژده محمودی ماهانی

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر عاتکه ترابی زاده

-

دکتر مهدی انصاری

دکتر عباس پرداختی

1400/04/15

18

علیرضا خواجه زاده

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دکتر علی ماندگاری

دکتر الهام جعفری

دکتر میترا مهربانی

دکتر شیوا السادات امیری

1400/04/08

17

سید حبیب الله حبیب زاده

دکتر صالحه صبوری

دکتر مهدی عباس زاده

-

دکتر بهزاد بهنام

دکتر احسان فقیه میرزایی

1400/04/01

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

خرداد ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

16

سمیرا جمشیدی

دکتر عالیه عامری

-

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر شیواالسادات امیری

1400/03/18

15

مبینا سیف الدینی

دکتر عالیه عامری

دکتر حمید فروتن فر

-

دکتر عبدالرضا حسن زاده

دکتر بهزاد بهنام

1400/03/11

14

راضیه اله یاری

دکتر آزاده امین زاده

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر شیواسادات امیری

1400/03/11

13

فرشته افشار زرندی

دکتر ناعمه نیک ورز

-

دکتر فاطمه دباغ زاده

دکتر زهره عقابیان

1400/03/11

12

زهرا رستمی

دکتر فاطمه دباغ زاده

 

دکتر ناعمه نیک ورز

دکتر سمیه کرمی مهاجری

1400/03/04

11

هنگامه غلامی

دکتر مهدی انصاری

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر ندا محمدی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر صالحه صبوری

1400/03/04

10

فاطمه یزدانپناه

دکتر مهدی انصاری

 

دکتر احسان فقیه میرزایی

دکتر غلامرضا دهقان

1400/03/04

9

نگین بقایی

دکتر محمدحسن مصحفی

دکتر ماندانا اوحدی

 

دکتر حمید فروتن فر

دکتر مهدی رضایی فر

1400/03/04

8

آرزو رشیدی پور

دکتر علی اسدی پور

دکتر سعید احمدزاده

 

دکتر عالیه عامری

دکتر مهدی رنجبر

1400/03/04

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

اردیبهشت ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

7

راحله نیک نام

دکتر مهدی انصاری

دکتر طوبی اسلامی نژاد

دکتر محمدحسن مصحفی

-

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر صالحه صبوری

1400/02/28

6

رضا شمس الدینی لری

دکتر باقر امیرحیدری

دکتر یعقوب پورشجاعی

-

دکتر صالحه صبوری

دکتر حمید فروتن فر

دکتر عبدالرضا حسن زاده

1400/02/28

5

هانیه کریمی نسب

دکتر فاطمه دباغ زاده

 

دکتر نیک ورز

دکتر عقابیان

1400/02/07

4

فرزاد میرزاوندی

دکتر آزاده امین زاده

دکتر حمیده بشیری

دکتر محمود  رضا حیدری

دکتر ناهید احمدی

دکتر میترا مهربانی

1400/02/07

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

فروردین ماه 1400

ردیف*

نام و نام خانوادگی دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران

تاریخ تصویب

3

محمدامین لنگری زاده

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر علی اسدی پور

 

دکتر عبدالرضا حسن زاده

دکتر شیوا السادات امیری

1400/01/31

2

اطهره پهلوان نژاد

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر باقر امیرحیدری

 

دکتر عالیه عامری

دکتر مجتبی شکیبایی

1400/01/31

1

نازگل صفوی

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر مهدی رنجبر

دکتر فاطمه شریفی

 

دکتر عباس پرداختی

دکتر مهدی انصاری

دکتر صالحه صبوری

1400/01/31

*شماره ردیف بر اساس شماره پروپوزال مصوب در سال می باشد.

 

نظر شما :
captcha