۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر   

جلسات دفاع دکتری داروسازی

جهت مشاهده اطلاعات کامل روی نام دانشجوی مورد نظر کلیک نمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنما تاریخ دفاع
1 مسعود دائمی

دکتر عبدالرضا حسن زاده

دکتر یعقوب پورشجاعی

دکتر مهدی رنجبر

1399/07/22
2 محمد مهری پور دکتر مهدی انصاری 1399/07/27
3

مهلا طهمورسی

دکتر مهدی انصاری   

دکتر میترا مهربانی  

دکتر طوبی اسلامی نژاد

1399/07/28
4 فاطمه مغفوری
دکتر محمدحسن مصحفی
دکتر سعید احمدزاده
1399/07/29
6 الهه عسگری فر
دکتر محمدحسن مصحفی   
دکتر احسان مهاجری
1399/07/30
7 سیده نرگس هاشمي
دكتر سمیه كرمي مهاجري
دكتر فریبا شریفي فر
مهدي رنجبر
1399/08/06
8 ریحانه السادت ترابي
دكتر حمید فروتن فر
دكتر مجتبي شكیبایي
1399/08/07
9 سیده نادیا محمدي
دكتر زهره عقابیان
دكتر سمیه كرمي مهاجري
1399/08/17
10 ریحانه سعید
دكتر محمدحسن مصحفي
دكتر پیام خزائلي
1399/08/19
11 فاطمه دوراندیش
دكتر یعقوب پورشجاعي
دكتر علي اسدي پور
1399/08/21
12 توحید صدیق

دكتر عبدالرضا حسن زاده

دكتر یعقوب پورشجاعي
1399/09/04
13 سودابه ریاحی
دكتر مجتبي شكیبایي
دكتر حمید فروتن فر
1399/09/10
14 سارا هاشمی
دكتر مهدي انصاري
دكتر گلي چمني
دكتر فریبا شریفي فر
دكتر محمدرضا بانشي
1399/09/10