۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ بهمن   
مدیر گروه

 

دکتراحسان فقیه میرزایی

 

ایمیل گروه:

Dep_med_chem@kmu.ac.ir

 

اعضاء محترم هیات علمی گروه شیمی دارویی ( به ترتیب حروف الفباء)

دکتر علی اسدی پور

استاد شیمی دارویی

پست الکترونیکی: aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

دکتر  یعقوب  پورشجاعی

 استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  y.pourshoja@kmu.ac.ir

شماره  تماس :   31325021

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

دکتر مصطفی پورنامداری 

استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325390

مشاهده رزومه (CV)

 

سامانه علم سنجی

دکتر عبدالرضا حسن زاده 

استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  a_hassanzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325248

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر عالیه عامری

 استادیارشیمی دارویی

پست الکترونیکی:  al_ameri@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325171

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

 

دکتر احسان فقیه میرزایی

 استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی: ehsancontact@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325010

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی