۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ دي   
مدیر گروه 

دکتر غلامرضا دهقان 

اعضاء محترم هیات علمی گروه فارماسیوتیکس ( به ترتیب حروف الفباء)

 

دکتر مهدی انصاری 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325162

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر عباس پرداختی

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  abpardakhty@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325041

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

دکتر پيام خزائلي

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325240

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

دکترغلامرضا دهقان

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:   ghr_dehghan@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325014

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکترمهدی رضایی فر

استادیار فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  m_rezaeifar@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر محمدحسن مصحفی 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  moshafi14@kmu.ac.ir 

شماره  تماس : 31325018

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

دکتر احسان مهاجری

استادیار فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  EhsanDaru@Gmail.com

شماره  تماس :  31325253

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی