۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۶ آبان   
مدیر گروه

دکتر فاطمه دباغ زاده

اعضاء محترم هیات علمی گروه داروسازی بالینی ( به ترتیب حروف الفباء)

 

دکتر فاطمه دباغ زاده

 دانشیار داروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325034

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر زهره عقابیان

 استادیارفارماکولوژی و سم شناسی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325239

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر  ناعمه نیک ورز

 استادیارداروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  nnikvarz@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325017

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر  سیده معصومه حسینی نسب

 استادیارداروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  m.hosseininasab@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  3132

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی