۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت   
مدیر گروه

دکتر سمیه کرمی مهاجری

اعضاء محترم هیات علمی گروه سم شناسی و داروشناسی ( به ترتیب حروف الفباء)

دکتر ناهید احمدی

استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:   n.ahmadi@kmu.ac.ir

شماره  تماس: 31325448

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

 

دکتر شیوا السادات امیری

استادیار داروشناسی

پست الکترونیکی:   Shiva.amiri4@gmail.com

شماره  تماس: 31325

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

 

 

دکتر آزاده امین زاده

استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  a.aminzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325247

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

 

دکتر محمودرضا حیدری 

استاد  داروشناسی

پست الکترونیکی:   heidarimr@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325009

مشاهده رزومه (CV)

مشاهده رزومه (CV) (Brief)

سامانه علم سنجی

دکتر زهره عقابیان

استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325239

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دانشیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  s_karami@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325239

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

دکتر علی ماندگاری 

استاد سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره  تماس : 31325011

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی