۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

 

ردیف

آزمایشگاه های گروه

1

آزمایشگاه آموزشی فارماکوگنوزی

2

آزمایشگاه آموزشی گیاهان دارویی

3

آزمایشگاه پژوهشی

4

آزمایشگاه دستگاهی

5

آزمایشگاه کشت بافت

 
 
کارشناسان گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن اتاق (پیش شماره 3132-034)

1

زهرا

مهدوی میمند

5211

2

امیر

اسدی

5211

 

 

 

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه گروه

ردیف

نام دستگاه

محل مستقر بودن دستگاه

نام و نام خانوادگی اپراتور دستگاه

1

تقطیر در خلاء

آزمایشگاه پژوهشی و آموزشی

سرکار خانم مهدوی

2

آون

3

ترازوی دیجیتال

4

فریزر

5

آسیاب برقی

6

بن ماری

7

پمپ خلاء

8

اسکپتروفوتومتریUV

آزمایشگاه دستگاهی

آقای مهندس اسدی

9

الایزاریدر

10

HPLC آنالیتیکال

11

HPLC نیمه تهیه ای

12

مترPHدستگاه

آزمایشگاه پژوهشی

سرکار خانم مهدوی

13

سونی کیت

آزمایشگاه دستگاهی