۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن


دکتر عبدالرضا حسن زاده


درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : شیمی دارویی

 وب سایت شخصی:  http://hassanzadeh.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی:  a_hassanzadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس :31325021-034

شماره فکس:

مشاهده رزومه یا cv